Trang chủ | Đăng kư | Đăng nhập | Sơ đồ web | Diễn đàn | Đấu giá | Hướng dẫn

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên qua Skype

Chat với nhân viên qua Yahoo Messenger

Gửi ư kiến của bạn đến cho ban quản trị


Hướng dẫn

Giới thiệu
Phương thức mua bán
Phương thức trao đổi

Thoả thuận sử dụng

Điều khoản bảo mật
Căn bản về mua hàng
Căn bản về bán hàng
Căn bản về trao đổi hàng
Căn bản về đấu giá
Quy định đấu giá
Hướng dẫn đấu giá (Người bán)
Hướng dẫn đấu giá (Người mua)
Giới thiệu Video Shopping
Quy định sử dụng đối với Video Shopping
Hướng dẫn sử dụng Video Shopping

Giới thiệu về 123doi.com:

  • Trong thời đại thông tin ngày nay, ai cũng có thể là nhà kinh doanh với một món hàng nhỏ của ḿnh, giá của món hàng nhỏ đó có thể rất lớn nếu bạn biết cách tŕnh bày sản phẩm và đảm bảo uy tín của ḿnh với mọi người.

  • Nhưng bạn cần một nơi giao dịch để có thể tŕnh bày và phổ biến thông tin về sản phẩm của ḿnh đến mọi người cũng như quản lư công việc kinh doanh mua bán của ḿnh. 123doi.com sẽ đáp ứng nhu cầu đó của bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 


Copyright © Toc Tien Company Limited