Trang chủ | Đăng kư | Đăng nhập | Sơ đồ web | Diễn đàn | Đấu giá | Hướng dẫn

Hỗ trợ trực tuyến

Chat với nhân viên qua Skype

Chat với nhân viên qua Yahoo Messenger

Gửi ư kiến của bạn đến cho ban quản trị


Hướng dẫn

Giới thiệu
Phương thức mua bán
Phương thức trao đổi

Thoả thuận sử dụng

Điều khoản bảo mật
Căn bản về mua hàng
Căn bản về bán hàng
Căn bản về trao đổi hàng
Căn bản về đấu giá
Quy định đấu giá
Hướng dẫn đấu giá (Người bán)
Hướng dẫn đấu giá (Người mua)
Giới thiệu Video Shopping
Quy định sử dụng đối với Video Shopping
Hướng dẫn sử dụng Video Shopping

ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

1.Giới thiệu:

 • Để sử dụng dịch vụ của 123Đổi.com, bạn phải đăng kư thành viên và cung cấp một vài thông tin cá nhân.
 • Những thông tin cá nhân này sẽ được chúng tôi bảo mật , kể cả đối với nhân viên của 123Đổi.com. Dưới đây là một số quy định về bảo  mật thông tin của chúng tôi. 

   

2. 123doi.com sử dụng các thông tin bạn cung cấp như thế nào?

 • 123Đổi.com không bán hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Bạn có thể chọn tính năng ẩn thông tin cá nhân với người xem, chỉ khi giao dịch th́ thông tin cá nhân của bạn mới hiển thị để đối tác có thể liên lạc.
 • Các thông tin bạn cung cấp sẽ được phục vụ trong việc đăng kư dịch vụ, và giúp chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong các điều kiện cần thiết.
 • Khi bạn đăng kư, chúng tôi cần biết tên, email, địa chỉ IP (Internet Protocol) và có thể cả địa chỉ thường trú của bạn. Điều này giúp chúng tôi xử lư và thực hiện một cách an toàn đăng kư của bạn, cũng như thông báo cho bạn biết t́nh trạng đăng kư của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi ghi lại địa chỉ IP để nhằm mục đích kiểm tra, dự pḥng cho các trường hợp phát sinh trong tương lai.
 • Bạn cần cung cấp địa chỉ email chính xác v́ chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng nhập, thông tin active đến địa chỉ email đó sau khi bạn đăng kư cũng như khi bạn quên thông tin đăng nhập.
 • Bạn cần cung cấp số điện thoại liên lạc chính xác để chúng tôi có thể liên hệ khi cần thiết, bạn nên cung cấp số di động thay v́ điện thoại bàn.
 • Chúng tôi không cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn trong các ứng dụng miễn phí cũng như có phí của 123Đổi.com


3.Về Cookie:

 • "Cookies" là những phần thông tin được lưu trữ bởi tŕnh duyệt trên ổ cứng máy tính của bạn.   123Đổi.com có sử dụng một số cookie cho hoạt động của trang. Những Cookie này  hoàn toàn không ảnh hưởng hay xâm hại đến máy tính và thông tin trên máy tính của bạn.
 • Do đó, nếu bạn cấm cookie trên máy, một số tính năng trên 123Đổi.com có thể không thực hiện được.

4.Quản lư thông tin cá nhân:

 • Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin cá nhân cũng như mật khẩu của bạn bằng cách đăng nhập vào trang quản trị riêng và chọn tính năng sửa thông tin cá nhân. Thông tin của bạn chỉ có thể được sửa trực tuyến tại địa chỉ 123Đổi.com mà không ở bất ḱ địa chỉ nào khác.


5.Liên hệ với người dùng:

 • Chúng tôi giữ quyền gửi các thông tin liên quan tới dịch vụ của 123Đổi.com tới bạn, ví dụ như các thông báo về dịch vụ, thông điệp từ người quản trị, được xem như là một phần của tài khoản của bạn mà bạn không thể từ chối nhận chúng.

6.Thay đổi chính sách bảo bảo vệ sự riêng tư:

 • Các dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi nên Chính sách bảo mật sự riêng tư có thể thay đổi. Khi thay đổi, chúng tôi sẽ ghi ngày tháng thay đổi trên bản cập nhật để đảm báo đó là bản cập nhật mới nhất.
 • Bạn có thể t́m thấy bản cập nhật mới nhất về chính sách bảo vệ sự riêng tư của 123Đổi.com tại phần Chính sách  bảo mật thông tin trên trang web của chúng tôi.

7.Các trường hợp công bố thông tin tài khoản:

 • Chúng tôi có thể công bố thông tin về tài khoản khi chúng tôi tin chắc rằng, việc công bố thông tin đó là thực sự cần thiết để:
  a. Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cho 123Đổi.com, những người của chúng tôi hoặc những người khác, để điều tra hoặc ngăn ngừa các hành động phạm pháp, hoặc vi phạm các điều khoản yêu cầu khi đăng kư tài khoản của 123Đổi.com.
  b. Theo yêu cầu của pháp luật phải cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng..

8.Điều khoản khác:

 • Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trên server tại Việt Nam.
 • Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ sự bảo mật về thông tin của bạn nhưng cũng không thể tránh khỏi những trường hợp thông tin bị ṛ rỉ do những cá nhân cố ư xâm hại bằng những biện pháp kỹ thuật cao. Do đó, bạn phải chịu một phần nhỏ rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân khi đăng kư sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

 

 


Copyright © Toc Tien Company Limited